Szanowni Państwo!

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w sali koncertowej im. Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z ich akceptacją.

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie sali koncertowej, każda osoba jest zobowiązana do:
• zdezynfekowania rąk przed wejściem do sali koncertowej,
• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie,
• zachowania odpowiedniej odległości poprzez zajmowanie co drugiego miejsca na widowni.

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy Widza, który:
• uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
• jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).
W celu zapewnienia Państwu dodatkowego bezpieczeństwa i komfortu umożliwiamy wychodzenie z sali koncertowej po wydarzeniach także wyjściami ewakuacyjnymi.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo nie oferujemy szatni i umożliwiamy wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię.
Na terenie całego obiektu nie ma możliwości przechowania bagażu.
Bardzo prosimy, aby w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby nie przychodzić na wydarzenia.